Mestna Občina Koper uporablja vloge sistema e-občina

14. 3. 2022 408